Gezondheid


Gezondheid

Gezondheid hoort bij groeien en groot worden. Als basisschool zien we gezondheid dan ook als een evidente maatschappelijke opdracht. We vertalen dit in vele kleine dagdagelijkse dingen. Denk maar aan de dagelijkse verplichte fruitmomenten in de kleuterschool. ook in de lagere school hebben we onze 2 vaste fruitdagen, nl woensdag en vrijdag.

Elke vrijdag gaan we zelfs met de hele school nog een stapje verder. Samen met de kinderen kozen we ervoor om van vrijdag fraterdag te maken: enkel fruit en water … Sommige leerlingen kiezen er zelfs bewust elke dag voor om enkel water te drinken.

Een gezonde lunch hoort zeker ook bij het programma. We doen regelmatig acties rond gezonde brooddozen. Af en toe maken we samen gezonde boterhammen met veel groentjes, … Jaarlijks staan er 2 gezonde ontbijten op het programma voor elke leerling, met Kerstmis en Pasen. Het is erg fijn dat ook elk jaar meer en meer ouders en grootouders aansluiten.

We werken ook elke dag samen met Vloeibar. wie hiervoor kiest, eet eerlijke verse dagsoep, elke dag van het jaar.

Bij gezond zijn, hoort ook fit zijn en bewegen. Onze werkgroep sport zorgt voor een ruim aanbod van mogelijkheden voor iedereen. Sommige dingen zijn verplicht in klasverband, er is de jaarlijkse sportdag, wekelijke optie tot middagsport, elke vrijdag dans, … voor ieder wat wils.

Sinds schooljaar 2017 -2018 doet onze school mee aan het 3 jarig project “warme school”, in samenwerking met Flanders Synergie. Geestelijke gezondheid, je goed in je vel voelen en welbevinden zetten we bewust, beleidsmatig op de eerste plaats. Dit vertaalt zich in vele vast structuren. Hierbij denken we aan een warme namiddag per maand in elke klas, een wekelijkse klasvergadering om woorden te leren geven aan gevoelens en samen met de klas afspraken vast te zetten, een IK- boek (talentenportfolio) voor elke kleuter, … Dit alles doen we samen met de mascotte van het warme scholen project: onze Warme William.animation-wedstrijd

 

 

 

Daarna kan je bladeren rechtsonder de pagina’s (zoals een papieren exemplaar) of met de navigatie onderaan.