Het kinderparlement


Het kinderparlement bestaat uit 2 vertegenwoordigers van elke klas van de lagere school en twee leerkrachten. Ze vergaderen maandelijks over het schoolleven op BS Kameleon. De vergaderpunten komen vanuit de klasvergaderingen of vanuit het leerkrachtenteam.