Vrije keuze tussen Rooms-Katholieke godsdienst, Niet-Confessionele Zedenleer, Protestantse godsdienst en Islamitische godsdienst.
Deze lessen worden gegeven door speciaal hiervoor opgeleide leerkrachten.

Rooms-Katholieke Godsdienst: Juf Bieke

Niet-Confessionele Zedenleer: Juf Suzy

Protestantse godsdienst: Juf Sara

Islamitische godsdienst: Juf Najma

 

Geachte ouders,

Bij de inschrijving van uw dochter/zoon heeft u de keuze gemaakt tussen een cursus in één van de erkende godsdiensten of de niet-confessionele zedenleer. Die keuze geldt in beginsel voor de ganse duur van de studies in de school.

Op de eerste schooldag van september volgen de leerlingen de keuze van dit schooljaar, tenzij u uw keuze wijzigt. Indien u voor volgend schooljaar de keuze van levensbeschouwing wenst te wijzigen moet dit voor 30 juni 2019 gebeuren. Als ouder, voogd of meerderjarige leerling vraagt u een nieuw keuzeformulier aan (hier kan een concrete persoon of het secretariaat van de school vermeld worden) en bezorgt het vóór 30 juni 2019 aan de directeur. De nieuwe keuze geldt vanaf 1 september 2019 en kan niet meer gewijzigd worden in de eerste schoolweek zoals tot nu toe gebruikelijk was.