Schoolraad


De schoolraad overlegt met de directeur over alle mogelijke thema’s en onderwerpen. Deze raad geeft advies.

Ze bestaat uit ouders, vertegenwoordigers uit de socio-economische en culturele milieus en uit personeelsleden.

Drie vertegenwoordigers van de ouders en drie personeelsleden worden om de 4 jaar verkozen. Deze rechtstreeks verkozenen worden via coöptatie aangevuld met 2 leden uit de hierboven vermelde milieus.

De leden van onze schoolraad zijn:

  • Voorzitter: Joke Ceusters
  • Secretaris: Annick Allaerts (leerkracht)
  • Leerkrachten: Myriam Verdonck, Ann Boets
  • Ouders: Annelies Eyskens en Maarten Forton
  • Uit coöptatie: An Van Gorp (wij zoeken nog 1 extra lid)
  • Directeur: Natalie Maes en Tinneke Gielen