Het oudercomité is een schakel tussen de school, de ouders en de kinderen. Het oudercomité wil er zijn voor alle ouders.

Iedereen is steeds van harte welkom!

 

 

Voor de school en de aanwezig ouders heeft een oudercomité volgende doelen:

  • Samen nadenken over verschillende onderwerpen
  • Een brug vormen tussen ouders, leerlingen en schoolteam
  • Een aanspreekpunt dat voor alle ouders toegankelijk is
  • Een helpende hand

We zijn het eens dat een oudercomité niet mag gaan over:

  • Individuele kinderen
  • Een zaag- en klaaguurtje met enkel negatieve verhalen
  • Er is een beperking aan de inspraak op pedagogisch vlak. Het schoolteam neemt hierin steeds de eindbeslissingen. Uiteraard staan we wel open voor suggesties, leuke ideeën.

We zouden het fijn vinden om nog meer mensen te kunnen betrekken in ons nieuwe oudercomité. Het zou nog beter zijn als er meer vertegenwoordiging is. Het is belangrijk om de mening van meerdere ouders te kennen. Sommige mensen willen liever mee nadenken (vergaderen) en kunnen minder tijd vrij maken om een handje te helpen. Anderen zijn misschien net “doeners” en kunnen we eerder overtuigen om aanwezig te zijn en een handje toe te steken bij een concrete activiteit. Om een goed beeld te hebben en nog meer mensen te bereiken willen we volgende acties graag doen:

  • We bezorgen het verslag van deze vergadering aan alle ouders (voor de herkenbaarheid steeds op geel papier)