visie op leren


Wat je kind leert, is bepaald door de overheid (de eindtermen) en is in alle Vlaamse scholen hetzelfde. Hoe de leerstof aangeboden wordt, daarin is elke school uniek.

 

 

In BS Kameleon hebben we een eigen visie op leren waarbij leerplezier centraal staat zodat kinderen vanaf hun eerste stappen in het onderwijs gemotiveerd worden om levenslang te leren.

 

 

De leerkracht leidt waar nodig, maar coacht waar het kan.

 

 

Om optimale leerkansen en maximale leerwinst te creëren, hanteren we deze bouwstenen :

  • Actief leren : De kinderen zijn actief met de leerstof bezig.
  • Zelfontdekkend leren : De kinderen zoeken zelf dingen uit om tot nieuwe inzichten te komen.
  • Betekenisvol leren : De kinderen verwerken leerstof die gerelateerd is aan hun leefwereld.
  • Sociaal leren : De kinderen leren van en met elkaar, door samen te werken en zich in te leven in de ander.
  • Zelfregulerend leren : De kinderen plannen zelf taken en opdrachten.
  • Zelf-reflecterend leren : De kinderen leren bewust nadenken over hoe ze leren.