Onze troeven

Onze grootste troef is onze visie op leren.

WAT kinderen leren is immers in elke school hetzelfde (vastgelegd door de minister in ontwikkelingsdoelen en eindtermen), maar …

HOE kinderen leren, daar willen wij graag het verschil maken!

 

Ons leerkrachtenteam vertaalde dit in een mooie visie op leren waarin we de volgende bouwstenen centraal zetten. Onze leerkrachten onderwijzen (geven instructie) waar het moet, maar zijn zo vaak als het kan, coach in hun klas.

bouwstenen

Deze visie vertaalt zich in de klas in een modernere manier van leren. We gebruiken steeds nieuwe aangepaste methodes.

Kinderen zitten heel vaak in groepjes bij elkaar, in de klas maar ook daarbuiten. (in de zaal, in de openluchtklas, in de buitenhoekjes, …)

In elke klas werken we met iPads en een digitaal smartboard.

Binnen de pedagogische visie van Scholengroep Kempen willen we leerlingen opvoeden tot gekwalificeerde, ondernemende, creatieve en probleemoplossende volwassenen. Hiervoor willen we onze leerlingen de gelegenheid geven om o.a. actief, zelfontdekkend, sociaal en/of zelfregulerend te leren. Dit zijn een aantal bouwstenen die wij centraal stellen in onze lessen en die ons helpen om leerlingen te wapenen voor de toekomst en extra leerwinst na te streven.