taalsterk


BS Kameleon ademt een sterk taalbeleid uit.

Alles begint met taal … leren, denken, elkaar verstaan, communicatie, samenwerken, …

Een hele schooldag bestaat uit taal…

 

Voor onze kleuterschool staan voorlezen, woordenschat en geletterdheid voorop. Daarnaast werken we nauw samen met de ouders om van meertaligheid een troef te maken. 

 

In onze lagere school ligt de focus op communicatie en lezen.