levensbeschouwelijke vakken (lagere school)


In onze school kan je kiezen welk levensbeschouwelijk vak je kind vanaf de lagere school volgt. Je maakt deze keuze bij inschrijving of in het begin van zijn lagere schoolloopbaan.

 

 

Je kan kiezen tussen Rooms-Katholieke godsdienst, Niet-Confessionele Zedenleer, Protestantse godsdienst en Islamitische godsdienst.

 

 

Deze lessen worden gegeven door speciaal hiervoor opgeleide leerkrachten.

Rooms-Katholieke Godsdienst: Juf Bieke

Niet-Confessionele Zedenleer: Juf Suzy

Protestantse godsdienst: Juf Sara

Islamitische godsdienst: Juf Najma

 

 

 

Wil je je keuze wijzigen in de loop van de lagere school? Dit kan, maar de wijziging gaat telkens pas in op 1 september van het volgende schooljaar. Veranderen tijdens het schooljaar kan niet. 

Dus indien je voor volgend schooljaar de keuze van levensbeschouwing wenst te wijzigen moet dit voor 30 juni 2023 gebeuren. Als ouder/ voogd  vraag je een nieuw keuzeformulier aan bij juf An van het secretariaat en bezorg je het vóór 30 juni 2023 aan aan haar terug. De nieuwe keuze geldt vanaf 1 september 2023. Vanaf het schooljaar gestart is, kan de keuze niet meer gewijzigd worden.