ziek of afwezig?


Als je kind ziek is, kan het niet naar school.  We vinden het fijn als u de school dan ’s morgens telefonisch verwittigd.  Dan is de leerkracht ook snel op de hoogte. 

 

kleuters : 

Voor kleuters tot en met de 2de kleuterklas is een telefoontje voldoende.  Ze zijn immers nog niet leerplichtig.  

Kleuters vanaf 5 jaar zijn wel leerplichtig en moeten voldoende dagen aanwezig zijn om naar het 1ste leerjaar te mogen gaan.

 

lagere school : 

Kinderen van de lagere school zijn leerplichtig.  Ze moeten elke dag op school zijn.

Is uw kind :

  • 3 opeenvolgende kalenderdagen afwezig wegens ziekte? U kan één van de vier afwezigheidsstrookjes indienen. Die afwezigheidsbriefjes vindt u achteraan in de schoolagenda van uw kind.  Het zijn er precies vier. Daarna is wel een doktersbriefje nodig.
  • meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen afwezig wegens ziekte? Een doktersattest is verplicht. 
  • afwezig zijn om familiale redenen? Hiervoor dienen de ouders ook een wettelijk bewijsstuk voor te leggen.

In zeer uitzonderlijke gevallen kan de directie andere afwezigheden toestaan. Als de afwezigheden van een leerling als problematisch worden ervaren, stelt de school in samenwerking met het CLB een begeleidingsplan op.  Als er 5 halve dagen afwezigheid is zonder gewettigd briefje van de ouders of zonder een doktersbriefje, zal het CLB in gesprek gaan met de ouders.

Consultaties (bv. bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden. Is een afspraak buiten de schooluren niet mogelijk, dan vraagt u hiervoor toestemming bij de directie.

 

 

Ziek op school

Als je kind ziek wordt op school, nemen we telefonisch contact met u op via het telefoonnummer opgegeven bij inschrijving en/of opgegeven in het begin van het schooljaar.  Indien we u niet kunnen bereiken, bellen we het noodnummer dat u ook gaf bij inschrijving en/of in het begin van het schooljaar.  Als we niemand kunnen bereiken en als er dringende zorg nodig is, dan gaan we zelf naar de dokter of naar het ziekenhuis.  Daarom is het heel belangrijk dat wij steeds over het juiste telefoonnummer beschikken.

 

 

Medicatie op school

Medicatie op school moet vermeden worden. Is het toch noodzakelijk, moeten we hiervoor  de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming hebben van de behandelend arts of van de ouder(s). Zonder deze toestemming kunnen we geen enkele medicatie toedienen.